6th Summer School on Fracture Mechanics w dniach 13-15 września 2019 w Krakowie

6th Summer School on Fracture Mechanics odbyła się w dniach 13 – 15 września w Krakowie. Szkoła odbyła się w kampusie AGH na Wydziale Inżynierii Mechanicznej I Robotyki.

Organizatorami szkoły były:

 • European Structural Integrity Society,
 • Politechnika Świętokrzyska,
 • Polska Grupa Mechaniki Pękania.
 • Fundacja im. Stanisława Staszica

Polska Grupa Mechaniki Pękania zaraz po Szkole organizowała XVII Krajową Konferencję Mechaniki Pękania Hucisku od 16 do 19 września 2019 r.

Komitet Organizacyjny Letniej Szkoły składał się z trzech osób:

 • Jarosław Gałkiewicz – przewodniczący,
 • Tomasz Machniewicz,
 • Urszula Janus-Gałkiewicz – sekretarz.

W Szkole udział wzięło 40 aktywnych uczestników, którzy mogli wysłuchać wystąpień w roli wykładowców 4 topowych naukowców, członków ESIS. Byli to:

 • Prof. Jacques Besson (Francja)
 • Prof. Meinhard Kuna (Niemcy)
 • Prof. Andrzej Neimitz (Polska)
 • Prof. Zhiliang Zhang (Norwegia)

Każdy z nich przedstawił zaproponowany temat w jednym 3-godzinnym bloku:

 • Podstawy liniowo sprężystej i sprężysto-plastycznej mechaniki pękania, prof. Andrzej Neimitz
 •  Wpływ więzów geometrycznych na proces pękania, prof. Zhiliang Zhang
 •   Lokalce podejście do procesu pękania ciągliwego, prof. Jacques Besson
 •  Metody numeryczne w mechanice pękania, prof. Meinhard Kuna

Szkołę można nazwać ogólnoeuropejską ponieważ uczestniczyli w niej przedstawiciele 16 europejskich krajów Austria, Belgia, Czechy, Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Macedonia Północna, Rosja, Serbia, Ukraina i Wielka Brytania.