XI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA TEROTECHNOLOGIA 2019

 XI SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE TEROTECHNOLOGY 2019

To już 18 lat minęło od I Konferencji z cyklu Terotechnologia. W dalszym ciągu jest to przedsięwzięcie wspólne Politechniki Świętokrzyskiej, Polskiego Naukowo Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego oraz Targów Kielce. Po raz pierwszy konferencja odbyła się w 2001 roku a kolejne od 2005 do 2009 roku odbywały się w cyklu corocznym. Od 2011 ustalony został cykl dwuletni konferencji. Na Konferencji spotyka się kilkadziesiąt osób; w większości młodych pracowników nauki, studentów oraz przedstawicieli przemysłu. Cechą szczególną Konferencji jest szeroka formuła wynikająca z rozległości pojęcia „terotechnologia”. Sprzyja to integracji przedstawicieli różnych dyscyplin i specjalności. Ostateczną formę Konferencji ukształtują jej Uczestnicy poprzez nadesłane prace. Rolą organizatorów jest stworzenie warunków do ich prezentacji oraz opublikowanie w Zeszytach Naukowych lub monografii, składającej się ze spójnych tematycznie prac zawierających wyniki przeprowadzonych badań.

W tym roku część sesji plenarnej oraz sesji plakatowej poświęcona została tematyce kształtowania laserowego oraz benefisowi profesora Zygmunta Muchy.

Celem konferencji jest prezentacja i wymiana doświadczeń wynikających z prowadzonych prac naukowych w obszarze szeroko pojętej eksploatacji maszyn. Konferencja adresowana jest do pracowników akademickich, instytutów naukowych, firm produkcyjnych i transportowych jak również administracji samorządowej. Tematyka konferencji obejmuje techniki wytwarzania oraz wszystkie dziedziny eksploatacji a więc: teorię eksploatacji, niezawodność, diagnostykę techniczną, tribologię i bezpieczeństwo techniczne. Dodatkowym walorem konferencji jest miejsce w którym się ona odbywa. Sceneria Targów Kielce sprzyja twórczym dyskusjom i przekonuje o potędze techniki. Konferencja dzięki wyjątkowej atmosferze stała się sprawdzonym miejscem debiutów naukowych i publikacji poprzedzających awanse naukowe. Organizatorzy planują wydruk zgłoszonych referatów w monografii. Ponadto planowany jest wydruk wybranych artykułów po pozytywnych recenzjach w języku angielskim w czasopiśmie punktowanym MNiSzW.
Po raz kolejny w kwestiach technicznych organizację konferencji wsparła Fundacja im. Stanisława Staszica.