Stypendia dla zdolnych i ambitnych studentów Politechniki Świętokrzyskiej

Kolejna edycja Programu Stypendialnego dla najlepszych studentów studiów stacjonarnych II stopnia kształcących się w Politechnice Świętokrzyskiej.

Fundacja im. Stanisława Staszica w Kielcach, ogłasza nabór wniosków do Programu Stypendialnego w roku akademickim 2019/2020. Przewidziano przyznanie po jednym stypendium dla najlepszych na każdym z wydziałów PŚk.

O Stypendium może ubiegać się Kandydat spełniający łącznie następujące warunki:

  • jest studentem Politechniki Świętokrzyskiej;
  • jest studentem studiów stacjonarnych II stopnia na kierunkach Politechniki Świętokrzyskiej;
  • dostarczy w terminie wskazanym przez Organizatora wymagane dokumenty;
  • przejdzie pozytywnie proces rekrutacji Programu.

Kwota stypendium wynosi 3000 zł (płatne w 3 ratach)

  • Data rozpoczęcia Rekrutacji:   17 stycznia 2020 r.
  • Kandydaci powinni złożyć Wniosek do dnia 28 lutego 2020 r.
  • Data ogłoszenia wyników: 30 marca 2020 r.

Wniosek należy złożyć elektronicznie poprzez formularz WYPEŁNIJ FORMULARZ
Wydrukowany Wniosek (wraz z załącznikami) należy przesłać na adres Organizatora:
Fundacja im. Stanisława Staszica, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce  – z dopiskiem: „STYPENDIUM”

Osobiście, komplet dokumentów można złożyć w pokoju 2.10, budynek C  (pon.- pt. w godz. 7:30 – 15:30)

Regulamin Programu Stypendialnego FiSS
Załącznik nr 1 – Formularz Programu Stypendialnego FiSS
Załącznik nr 2 – Kryteria oceny Programu Stypendialnego FiSS