Zgromadzenie Fundatorów

30 czerwca 2021 r. odbyło się Posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów Fundacji im. Stanisława Staszica w Kielcach.

Podczas posiedzenia zatwierdzone zostało sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r., sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz udzielono Zarządowi absolutorium.

Podziękowano prof. Andrzejowi Neimitzowi – twórcy Fundacji – za 24 lata pracy na rzecz Fundacji.

 

Powołano na kadencję 2021-2024 członków Rady Fundacji w osobach:

  • prof. Zbigniew Koruba – Prezes Rady Fundacji;
  • Andrzej Bryk – Sekretarz Rady Fundacji

Zgromadzenie Fundatorów spośród kandydatów zaakceptowanych przez Senat Politechniki Świętokrzyskiej powołało na kadencję 2021-2024 Zarządu Fundacji w osobach:

  • prof. Magdalena Piasecka – Dyrektora Zarządu;
  • prof. Marek Iwański;
  • prof. Andrzej Kapłon

Zgromadzenie powołało również na członków Komisji Rewizyjnej w osobach:

  • Paweł Karpiński – Przewodniczący
  • Anna Skrzypczyk
  • Zdzisław Brodecki

Na posiedzeniu omówiono Plan działania Fundacji na rok 2022.