Fundacja im. Stanisława Staszica

Nasze cele

Go to Wspieramy

Wspieramy

Działalność naukową i dydaktyczną Politechniki Świętokrzyskiej

Go to Rozwijamy

Rozwijamy

Stale poszerzamy ofertę badawczą dla przemysłu.

Go to Organizujemy

Organizujemy

Konferencje, przeglądy, seminaria, kongresy, sympozja…

Zapraszamy do współpracy!

Zarząd Fundacji

prof. Magdalena Piasecka

Dyrektor
Dyrektor

prof. Marek Iwański

Wicedyrektor
Wicedyrektor

prof. Andrzej Kapłon

Członek Zarządu
Członek Zarządu

Zobacz nasze ostatnie działania!

Aktualności