30 stycznia 2019

kontakt

Adres

Fundacja im. Stanisława Staszica
25 – 314 Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,
Budynek B, pokój 302
tel. 41 34 24 537
staszic@tu.kielce.pl

NIP: 657-21-27-064
REGON: 290923518
Numer KRS: 0000030022

Nazwa banku: BANK PEKAO S.A., I Oddział w Kielcach
Adres banku: ul. Sienkiewicza 18, 25-007 Kielce

Nr konta: 49 1240 1372 1111 0000 1249 3292


Zarząd

  • Dyrektor Zarządu
    prof. dr hab. inż. Magdalena Piasecka
  • Wicedyrektor Zarządu
    prof. dr hab. inż. Marek Iwański
  • Członek Zarządu
    dr hab. inż. Andrzej Kapłon, prof. PŚk