30 stycznia 2019

o Fundacji

Fundacja im. Stanisława Staszica powstała w 1997 roku aby wspierać działalność dydaktyczną, naukową i wydawniczą Politechniki Świętokrzyskiej oraz współfinansować organizację kongresów, konferencji i sympozjów naukowych organizowanych przez Politechnikę Świętokrzyską.


MISJA

Fundacja im. Stanisława Staszica powstała w 1997 roku aby wspierać działalność dydaktyczną,
naukową i wydawniczą Politechniki Świętokrzyskiej oraz współfinansować organizację kongresów, konferencji i sympozjów naukowych organizowanych przez Politechnikę Świętokrzyską.


CELE

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  • przyznawanie pracownikom naukowym i studentom Politechniki Świętokrzyskiej stypendiów na prowadzenie badań i doskonalenie wiedzy w ośrodkach krajowych i zagranicznych w oparciu o regulaminy zaakceptowane przez Politechnikę Świętokrzyską,
  • finansowanie i dofinansowanie kosztów udziału pracowników i studentów Politechniki Świętokrzyskiej w konferencjach, seminariach, zjazdach i sesjach naukowych,
  • udzielanie Politechnice Świętokrzyskiej na jej wniosek pomocy finansowej i rzeczowej w zakresie rozwoju i odnowy jej bazy materialnej,
  • organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu komputerowego niezbędnego dla potrzeb naukowo-dydaktycznych Uczelni.