Zgromadzenie Fundatorów

30 czerwca 2021 r. odbyło się Posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów Fundacji im. Stanisława Staszica w Kielcach. Podczas posiedzenia zatwierdzone zostało sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r., sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz udzielono Zarządowi absolutorium. Podziękowano prof. Andrzejowi Neimitzowi – twórcy Fundacji – za 24 lata pracy na rzecz Fundacji.   Read more about Zgromadzenie Fundatorów[…]

Stypendyści Programu Stypendialnego w roku akademickim 2019/2020 wybrani

W dniu 12 marca 2020 roku odbyło się posiedzenie Zarządu FiSS, na którym dokonano rozstrzygnięcia Programu Stypendialnego w roku akademickim 2019/2020. Fundacja przyznała dla najlepszych studentów po jednym stypendium na każdym z wydziałów Politechniki Świętokrzyskiej. Stypendystami  w roku akademickim 2019/2020  na poszczególnych wydziałach studenci zostali: Zemsta Dawid – z Wydziału Budownictwa i Architektury Grzyb Arkadiusz Read more about Stypendyści Programu Stypendialnego w roku akademickim 2019/2020 wybrani[…]

Stypendia dla zdolnych i ambitnych studentów Politechniki Świętokrzyskiej

Kolejna edycja Programu Stypendialnego dla najlepszych studentów studiów stacjonarnych II stopnia kształcących się w Politechnice Świętokrzyskiej. Fundacja im. Stanisława Staszica w Kielcach, ogłasza nabór wniosków do Programu Stypendialnego w roku akademickim 2019/2020. Przewidziano przyznanie po jednym stypendium dla najlepszych na każdym z wydziałów PŚk. O Stypendium może ubiegać się Kandydat spełniający łącznie następujące warunki: jest Read more about Stypendia dla zdolnych i ambitnych studentów Politechniki Świętokrzyskiej[…]

6th Summer School on Fracture Mechanics w dniach 13-15 września 2019 w Krakowie

6th Summer School on Fracture Mechanics odbyła się w dniach 13 – 15 września w Krakowie. Szkoła odbyła się w kampusie AGH na Wydziale Inżynierii Mechanicznej I Robotyki. Organizatorami szkoły były: European Structural Integrity Society, Politechnika Świętokrzyska, Polska Grupa Mechaniki Pękania. Fundacja im. Stanisława Staszica Polska Grupa Mechaniki Pękania zaraz po Szkole organizowała XVII Krajową Read more about 6th Summer School on Fracture Mechanics w dniach 13-15 września 2019 w Krakowie[…]